[NL] Foto’s kunnen besteld worden op de pagina Foto’s. Er is keuze tussen 4 opties. Op deze pagina staat alle informatie per optie overzichtelijk opgesomd.

Optie 1: Download lage resolutie met logo

€ 5,-

Foto in lage resolutie met logo van Joyce Kolfschoten Fotografie, rechts onderin.

Download lage resolutie (langste zijde: 1500pixels)
Geschikt voor Social Media, niet geschikt voor afdrukken
LET OP! Dit product worden handmatig verwerkt en per email verstuurd. Levertijd 1 á 2 werkdagen.

Check na de leveringsbevestiging ook je spam! Anders even contacten op info@joycekolfschotenfotografie.nl

Optie 2: Download lage resolutie zonder logo

€ 7,50

Foto in lage resolutie zonder logo.

Download lage resolutie (langste zijde: 1500pixels)
Geschikt voor Social Media, niet geschikt voor afdrukken
LET OP! Dit product worden handmatig verwerkt en per email verstuurd. Levertijd 1 á 2 werkdagen.

Check na de leveringsbevestiging ook je spam! Anders even contacten op info@joycekolfschotenfotografie.nl

Optie 3: Download Hoge Resolutie

€ 12,50

Foto in Hoge resolutie, zonder logo

Geschikt voor afdrukken en social media
LET OP! Dit product worden handmatig verwerkt en per email verstuurd. Levertijd 1 á 2 werkdagen.
Check na de leveringsbevestiging ook je spam! Anders even contacten op info@joycekolfschotenfotografie.nl

Optie 4: Hoge Resolutie Rechtenvrij

€ 50,-

Foto in Hoge resolutie, zonder logo

Bij het aanschaffen van de rechtenvrije foto hebt u toestemming om deze bijvoorbeeld in het clubblad van uw vereniging te publiceren, met anderen te delen of bij een artikel in de lokale krant te plaatsen. Ook kunt u de foto voor uw website gebruiken of via social media te delen.
LET OP! Dit product worden handmatig verwerkt en per email verstuurd. Levertijd 1 á 2 werkdagen.

Check na de leveringsbevestiging ook je spam! Anders even contacten op info@joycekolfschotenfotografie.nl

Extra info

Bij fotobestand optie 1 wordt deze foto geleverd met een logo. Dit logo komt rechts onderin in de foto. Hiernaast staat een voorbeeld hoe dat eruit komt te zien. Het logo wordt op basis van de achtergrond zwart of wit.

[ENG] Photos can be ordered on the Foto’s page. There is a choice between 4 options. All information per option is clearly listed on this page.

Option 1: Download low resolution with logo

€ 5,-

Low resolution photo with logo of Joyce Kolfschoten Photography, bottom right.

Download low resolution (longest side: 1500pixels)
Suitable for Social Media, not suitable for printing
NB! This product is processed manually and sent by email. Delivery time 1 to 2 working days.

After the delivery confirmation, also check your spam! Otherwise, please contact us at info@joycekolfschotenfotografie.nl

Option 2: Download low resolution without logo

€ 7,50

Option 3: Download High Resolution

€ 12,50

High resolution photo, without logo

Suitable for print and social media
NB! This product is processed manually and sent by email. Delivery time 1 to 2 working days.
After the delivery confirmation, also check your spam! Otherwise, please contact us at info@joycekolfschotenfotografie.nl

Optie 4: Hoge Resolutie Rechtenvrij

€ 50,-

High resolution photo, without logo

When purchasing the royalty-free photo, you have permission to publish it, for example, in the club magazine of your association, to share it with others or to place it in an article in the local newspaper. You can also use the photo for your website or share it via social media.
NB! This product is processed manually and sent by email. Delivery time 1 to 2 working days.

After the delivery confirmation, also check your spam! Otherwise, please contact us at info@joycekolfschotenfotografie.nl

Extra info

With photo file option 1, this photo is supplied with a logo. This logo appears at the bottom right of the photo. The photo on the right is an example of what this will look like. The logo will be black or white based on the background.